סגנונות תקשורת – גשרים

נקודת ההנחה של הסדנה

זיהוי סגנונות תקשורת ויישומם יעלה את האפקטיביות בארגון.

מטרות הסדנה

כלים לתקשורת אפקטיבית.
כלים למשא ומתן וסגירת עיסקה.
כלים לרתימה לשיתוף פעולה.
טיפול בגזלני זמן בהתייחסת לסגנון תקשורת.
העלאת המוטיבציה של העובד.
שיפור מיומניות ניהול.
צמצום מתחים וחיכוכים במערכות היחסים השונות.

הסדנה חוויתית, מעבר לכלים האפקטיבים הינה סדנה טובה לגיבוש הצוות.

משך הסדנה

מינימום 4 שעות.