אסטרטגייה של הצלחה

סדנה חוויתית ,עוסקת בהגדרת הצלחה כפונקציה של עשייה בפועל.
הסדנה מושתתת על מודל ייחודי שפותח בבית "עוצמה".
מותאם לצרכי החברה.
ממפגש אחד ועד סדרת מפגשים מותאמים לתוכן הלקוח תוך לווי התוצאות בשטח.

בבסיסו של המודל 3 מרכיבים :

  • תשוקה: היכולת ליצור חזון בהלימה עם ערכים מובילים.
  • תהליך: היכולת לתרגם חזון ומטרה ליעדים מדידים תוך ניהול זמן וניהול אנרגיה.
  • תעוזה: היכולת לזהות את ההתנהגויות הבולמות ולנוע ללא התניה בתוצאות תוך שיפור המיומנויות.