הלכה למעשה: ההקשר החינוכי

" רגע אחד של תובנה שקול לעיתים כנגד ניסיון של חיים שלמים"
(אוליבר וונדל הולמס)

הלכה למעשה: ההקשר החינוכי

תרגום תובנות לעבודה הלכה למעשה התחום המסגרת החינוכית, מביא את הקבוצה כרקע מדרבן להשגת התקדמות אצל הפרט. יצירת שפה משותפת בקבוצה, היכולת של כל אחד לקחת מקום לעצמו תוך יצירת מרחב בטוח לביטוי אישי הם מהות הרעיונות העומדים בבסיס התוכנית.

מטרות עיקריות:

 • שיפור התקשורת ושיתוף הפעולה בין המורה לתלמיד.
 • כלים להעלאת מוטיבציה של המורה / התלמיד.
 • כלים ליצירת מחויבות אצל המורה / התלמיד.
 • כלים להעצמת המורה / התלמיד.

דוגמאות להשתלמויות:

 • תגובה אפקטיבית: מגעים פרו חברתיים בין-ילדים
 • רמות הקשבה: איך להקשיב כדי להבין את במסרים המועברים אלינו, ותוך טיפול בהתנגדויות והשגת שיתוף פעולה
 • ניהול התלהבות: הגברת מוטיבציה בקרב הלומד וניהול יעיל של תהליכי הלמידה
 • בגובה העיניים: ניהול מצבי תוקפנות, קונפליקטים ומריבות בין ילדים ובין ילדים ומבוגרים בכיתה
 • העצמה אישית של התלמיד / הסטודנט: היחיד ומקומו בסדר החברתי הקבוצתי
 • האחר הוא אני: קידום ערכים של סובלנות, אנושיות, אכפתיות, הבנה, ורגישות, לצרכיו של האחר. להיות מודעים לעובדה שבמצבים מסוימים כל אחד מאתנו הוא ה"אחר".
 • למידה משמעותית: פיתוח תחושת יכולת, התמודדות עם דעות-עובדות, תוך עידוד צמיחה אישית ומעורבות חברתית.
 • גמישות פדגוגית: הלמידה המשמעותית מזמנת שינוי בארגון מבנה הלימודים המתאפיין בהרחבה מהותית של הבחירה והאוטונומיה המתאפשרת לבתי הספר, למורים ולתלמידים. שינוי בארגון מבנה הלימודים יבוא לידי ביטוי בארגון התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית, ארגון הלומדים, ארגון הזמן, ארגון הפיתוח המקצועי הבית ספרי וארגון סביבות בלמידה.
 • ועוד…

דרכי למידה:

המפגשים מועברים בגישה חווייתית והתנסותית ומשלבים עבודה אישית וקבוצתית, חלק מהנושאים מיועדים לסדנאות הנפרשות על פני מספר מפגשים מוגדר מראש (לפי תאום עם הלקוח) וחלקן מיועדות לימי הערכות / אספות הורים / מפגשי צוותים ומהוות מפגשי תוכן מרוכזים.

נשמח לראות בהשתלמויות אתכם…

 • עובדי הוראה ומנהלים
 • צוותי הדרכה ורכזי חינוך
 • תלמידים וסטודנטים
 • גננות, סייעות, מטפלות
 • מנהלות מעונות יום ומעונות רב תכליתיים
 • מרכזי צעירים, מתנ"סים, מועצות נוער

חשוב לדעת!
ניתן לבצע התאמות של ההשתלמויות בהתאם לצרכי המזמין, וכן ניתן לשלב ולתכנן השתלמות המורכבת מכמה נושאים, וכן מנושאים ייעודיים לפי הגדרת הגוף המזמין.